Maciej �.

(1)

WArszawa, Poland

Presentation

I am the [********] coordinator. Together with Spółdzielnia PLZ team, we are working on the implementation of the platform in Poland. Present, in the context of the war in Ukraine, we mainly deal with the launch of a special version of the refugee support platform. I am acting as the host here to provide an example listing that can be used by other hosts as a reference.

Jestem koordynatorem [********] . Wspólnie z zespołem Spółdzielni PLZ pracujemy nad wprowadzeniem platformy do Polski. W kontekście wojny w Ukrainie, skupiliśmy się przedewszystkim na uruchomieniu równoległej platformy wspierającej uchodźców w kwestiach mieszkaniowych. Występuje tu w roli gospodarza aby umieścić przykładowe ogłoszenie, które może służyć innym gospodarzom jako punkt odniesienia.

Member since 4/4/22

Email verified

ID has not been verified

Has completed 0 booking(s)

I represent an individual